Rapportsläpp: Våldsutsatthet bland unga i Sörmland

image

Under januari/februari 2022 har samtliga tjej- och ungdomsjourer i Sörmland gått samman för att genomföra en undersökning om ungas utsatthet för våld. Enkäten har skickats ut till elever i årskurs nio samt sista året på gymnasiet runt om i Sörmland och utifrån deras svar har vi sammanställt en rapport – Våldsutsatthet bland unga i Sörmland.

Hur ser egentligen utsattheten ut hos våra unga? Vilken är den vanligaste platsen att bli utsatt på och vem är förövare? Syftet med undersökningen är att öka kunskapen om våldsutsattheten bland unga för att jourerna och andra lokala aktörer bättre ska kunna möta upp deras behov. Rapporten avslutas med förslag på fortsatt arbete inom skola och kommun.

Ladda ner rapporten i sin helhet här: Våldsutsatthet bland unga i Sörmland

Du kan även boka oss för en presentation av undersökningen! Hör av dig till oss på tjej@jourmiranda.se


Publicerad: 2222-05-06

Maila för att boka tid för samtal, kvinna@jourmiranda.se

Vårt telefonnummer är 0150-780 44, där vi svarar i mån av tid. Om du önskar råd och stöd kan du även ringa Kvinnofridslinjen på 020 50 50 50. Är ditt ärende akut - ring 112.

AKTUELLT

Engagera dig

Vill du engagera dig?

Det finns alltid behov av frivilliga krafter som vill göra en insats tillsammans med oss. Som volontär hos Miranda kan du hjälpa till med olika saker. Du bestämmer själv hur mycket och hur ofta du kan och vill engagera dig..

VI TACKAR VÅRA

SPONSORER

Nedan företag & organisationer sponsrar Miranda på olika sätt.

Vill ni också bli sponsor? Kontakta oss idag!

Vi använder INTE cookies på denna sajt av säkerhetsskäl.