Texter om våld

image

I december publicerades det senaste numret av den populärvetenskapliga tidskriften Texter om våld från Centrum för våldsstudier, Örebro Universitet: "Vi talar om heder - hur kan vi hantera det hedersrelaterade våldet". I detta nummer kan du läsa en text skriven av vår verksamhetschef Emelie Trolin tillsammans med Ida Midnattssol (tidigare rådgivare på Relationsvåldsteamet, Socialförvaltningen Katrineholm). Texten är resultatet av en granskning av en kommuns samtalsmanual för hedersrelaterat våld och förtryck, och berör frågan hur socialarbetare inom socialtjänsten (och andra) kan kommunicera på ett mer inkluderande sätt.

Du hittar tidsskriften i sin helhet här. Aktuell artikel, "Att tala om heder med våldsutsatta på ett etiskt och socialt hållbart sätt" hittar du på sida 48-55.


Publicerad: 2222-12-30

Maila för att boka tid för samtal, kvinna@jourmiranda.se

Vårt telefonnummer är 0150-780 44, där vi svarar i mån av tid. Om du önskar råd och stöd kan du även ringa Kvinnofridslinjen på 020 50 50 50. Är ditt ärende akut - ring 112.

AKTUELLT

Engagera dig

Vill du engagera dig?

Det finns alltid behov av frivilliga krafter som vill göra en insats tillsammans med oss. Som volontär hos Miranda kan du hjälpa till med olika saker. Du bestämmer själv hur mycket och hur ofta du kan och vill engagera dig..

VI TACKAR VÅRA

SPONSORER

Nedan företag & organisationer sponsrar Miranda på olika sätt.

Vill ni också bli sponsor? Kontakta oss idag!

Vi använder INTE cookies på denna sajt av säkerhetsskäl.