KVINNA

KVINNA

Kvinnojouren arbetar med personer som identifierar sig som kvinnor eller icke-binära, och som är eller varit utsatta för våld av en närstående. Vi finns i Katrineholm och Vingåker, men du har rätt att kontakta oss oavsett var du bor. Till oss kan du vända dig för att få samtalsstöd, du kan antingen ringa eller maila för att boka in tid för ett besök. Du kan också chatta med oss på söndagar kl. 19:00-21:00: https://mirandakvinnojouren.chatt.unizonjourer.se/

Du har alltid rätt att vara anonym i din kontakt med oss.

Hur arbetar kvinnojouren?

Ingen ska behöva utsättas för våld. Det finns stöd och hjälp att få!

Kvinnojouren Miranda har stödverksamhet för de som har blivit utsatta för våld i nära relation. Vi är tillgängliga på telefon på kontorstid och tar emot stödsamtal under dessa tider i den mån vi kan. Du är varmt välkommen att ringa till oss för råd och stöd. Att lämna en våldsutövande partner är kvinnans eget val och inget kvinnojouren kommer att tvinga dig till, oavsett om och/eller när du fattar det beslutet finns vi här och lyssnar.

Ytterst ansvarig för att hjälpa våldsutsatta är socialtjänsten i hemkommunen, de kan hjälpa dig till ett skyddat boende, som till exempel en kvinnojour. Om du har frågor om detta, eller tycker det känns svårt att ta kontakt med socialtjänsten, kan du vända dig till oss så hjälper vi dig.

Utöver vår stödverksamhet, bedriver vi också utåtriktad verksamhet. Det kan handla om föreläsningar på arbetsplatser, informationsspridning på offentliga evenemang lokalt, samt att vi arrangerar olika event för att uppmärksamma frågan om mäns våld mot kvinnor och barn. Följ oss gärna på Instagram och Facebook för mer information om detta!

För dig som behöver stöd

Kvinnojouren Miranda finns här för dig som blivit utsatt för våld, oavsett vilken typ av våld det rör sig om. Det finns flera olika typer av våld, vilka du kan läsa mer om här.

Du har alltid rätt att vara anonym i din kontakt med oss, och vi för ingen dokumentation. Vi lyssnar på dig, och gör vårt yttersta för att försöka hjälpa dig med det du önskar stöd i. Oavsett om du vill prata, bryta isolering, eller önskar konkret hjälp med t.ex. myndighetskontakter.

Viktigt att komma ihåg, är att vi har anmälningsplikt enligt Socialtjänstlagen (14 kapitlet, 1c §). Det betyder att vi, om vi får kännedom om barn som riskerar att fara illa, har en skyldighet att rapportera detta till socialtjänsten. Vi gör helst en sådan anmälan tillsammans med den stödsökande, då syftet med orosanmälan är att belysa familjens situation och behov av hjälp för socialtjänsten. Socialtjänsten har ett ansvar i att ge kvinnor och barn som lever med våld stöd och hjälp - även skydd om läget är akut.

Du kan också ringa till kommunens Relationsvåldsteam på 0150-57526 eller 0150-57826. Kontakta annars Kvinnofridslinjen på 020-50 50 50, som har öppen dygnet runt för kvinnor utsatta för våld och hot. Vid akut behov ringer du 112.


Söker du kontakt med en annan kvinnojour hittar du fler här: https://unizon.se/hitta-jour

Maila för att boka tid för samtal, kvinna@jourmiranda.se

Vårt telefonnummer är 0150-780 44, där vi svarar i mån av tid. Om du önskar råd och stöd kan du även ringa Kvinnofridslinjen på 020 50 50 50. Är ditt ärende akut - ring 112.

AKTUELLT

Engagera dig

Vill du engagera dig?

Det finns alltid behov av frivilliga krafter som vill göra en insats tillsammans med oss. Som volontär hos Miranda kan du hjälpa till med olika saker. Du bestämmer själv hur mycket och hur ofta du kan och vill engagera dig..

Vi använder INTE cookies på denna sajt av säkerhetsskäl.