VAD ÄR VÅLD?

VAD ÄR VÅLD?

"Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill"
 - Isdal, Per (2001), Meningen med våld, Gothia förlag, Stockholm.

När man pratar om våld så är det viktigt att veta att våldet kan ta sig olika uttryck. Våld är maktutövning och syftet med våld är att på olika sätt skada, förminska, skrämma, och kontrollera. Här nedan ger vi exempel på de olika formerna av våld som kan förekomma. Många av dessa olika våldsformer verkar ofta samtidigt, för att öka förövarens makt över den våldsutsatta.

Fysiskt våld

Kan handla om slag, sparkar, stryptag, dra i håret, riva, bitas, brännmärka, knuffar och att använda olika former av tillhyggen.

Psykiskt våld

Innefattar ofta olika typer av handlingar där förövaren vill kontrollera sin partner genom att till exempel ringa/sms:a och hålla ständig koll på var kvinnan befinner sig, försöka bestämma över umgänge av vänner och familj, utseende, yrkesval/sysselsättning, hobbys och intressen. Genom att begränsa hennes livsutrymme, får förövaren kontroll över sin partner. Det psykiska våldet kan också handla om att förövaren säger nedlåtande och elaka saker, samt skrämmer eller hotar sin partner. Hoten kan riktas mot kvinnan själv, men också innefatta barnen, saker eller husdjur. Våld mot saker av emotionellt värde (t.ex. fotografier) och husdjur är också en del av det psykiska våldet.

Ibland kan det psykiska våldet också vara helt tyst, som en energi som kvinnan känner "i magen". Detta kan hon märka genom små subtila signaler från sin partners såsom suckar, steg, eller blickar.

Psykiskt våld är den vanligaste och mest omfattande formen av våld, eftersom det inte innefattar fysiskt våld direkt mot kvinnan eller barn. Men syftet med det psykiska våldet är att skrämma, kontrollera och bryta ner vilket många kvinnor upplever är värre än det fysiska våldet.

Sexualiserat våld

Kan handla om våldtäkt, sexuella övergrepp och tafsa/smeka utan samtycke, ”tjatsex”, tvingas titta på porrfilm eller tvingas se på när andra har sex, tvingas ta på sig själv eller någon annan mot sin vilja, ta bilder på sin avklädda kropp/nakenbilder mot sin vilja, bli filmad eller dokumenterad under sexuella handlingar. Tvingas till att utföra sexuella handlingar på sig själv genom t.ex. webcam, nätforum och sociala medier, och hota om att sprida dessa filmer/bilder till familj, skola, vänner eller allmänhet. Tvingas sälja sin kropp i utbyte av saker eller pengar, eller tvingas sälja sex genom någon annan.

I en relation kan det sexualiserade våldet många gånger handla om att kvinnan känner sig tvingad att ställa upp på sex, av rädsla för att bli straffad med någonting värre om hon säger Nej.

Alla former av sexuella handlingar kräver samtycke - allt som inte är ett ja, är ett nej!

Ekonomiskt våld

Det ekonomiska våldet kan ses som ett verktyg för förövaren att förtrycka sin partner psykiskt, men också få kontroll över henne. Det kan handla om saker som att hindra henne från arbete/annan form av sysselsättning i syfte att förhindra ekonomisk självständighet, inte låta kvinnan ha ett eget bankkort, eller möjlighet till att få vara med och bestämma över ekonomin. Spendera kvinnans pengar, tömma bankkonton, sälja saker utan tillåtelse. Tvinga kvinnan att skriva på papper för lån, krediter, avtal etc. Ta lån i hennes namn genom att förfalska underskrift, eller använda hennes mobilt bank-id. Ta kontroll över inköp och privatekonomi, genom att kontrollera kontoutdrag eller annan ekonomisk historik.

Genom att försätta kvinnan i en svår ekonomisk situation hoppas förövaren minska hennes möjligheter att lämna honom. Men, oavsett din ekonomiska situation har du rätt till hjälp om du är våldsutsatt! Detta kan inledningsvis handla om skydd på till exempel en Kvinnojour, men på sikt också hjälpen till egen bostad och försörjning.

Känner du igen dig?

Detta är bara några exempel på hur de olika formerna av våld kan ta sig uttryck, men alla har rätt till sin egen upplevelse. Ingens historia av våld är den andra lik. Känner du igen dig i något, eller känner du någon som du vet eller misstänker blivit utsatt? Känner du dig rädd och orolig för dig själv, dina barn, husdjur eller närstående? Kontakta oss, så kan vi hjälpa till. Vi ger stöd och råd till både dig som är eller tidigare varit utsatt, är närstående eller som i din profession möter personer du är orolig för.

Maila för att boka tid för samtal, kvinna@jourmiranda.se

Vårt telefonnummer är 0150-780 44, där vi svarar i mån av tid. Om du önskar råd och stöd kan du även ringa Kvinnofridslinjen på 020 50 50 50. Är ditt ärende akut - ring 112.

AKTUELLT

Engagera dig

Vill du engagera dig?

Det finns alltid behov av frivilliga krafter som vill göra en insats tillsammans med oss. Som volontär hos Miranda kan du hjälpa till med olika saker. Du bestämmer själv hur mycket och hur ofta du kan och vill engagera dig..

Vi använder INTE cookies på denna sajt av säkerhetsskäl.