Vi söker en kassör till vår styrelse

image

Brinner du för jämställdhet? Vill du bidra till en tryggare framtid fri från våld?

Just nu söker vi en KASSÖR till vår styrelse, med tillträde vid årsmötet i mars 2024. Din uppgift som kassör är att vara nyfiken och intresserad av föreningens ekonomi, samt vara ett stöd till verksamhetschefen vid ansökningar om projektmedel, sponsring och bidrag. I uppdraget ingår även att vara föreningens firmatecknare, vilket gör att du ibland behöver finnas fysiskt tillgänglig för signering av exempelvis avtal.

Som kassör är du en del av Mirandas styrelse, vars gemensamma uppdrag är att styra verksamhetens strategiska utveckling framåt. Din roll som kassör och ledamot i styrelsen är alltså inte att göra allt själv, utan att använda din expertis för att styra den operativa verksamheten i rätt riktning. Verksamhetschefen, tillsammans med vår redovisningsbyrå Categoria , sköter de vardagliga uppgifterna kopplat till ekonomin, såsom bokföring, fakturering och löner.

Som kassör är det bra om du har bakgrund av att har arbetat med ekonomi, drivit företag eller liknande. Det underlättar men är inte ett krav. Det viktiga är att du är intresserad av föreningens ekonomi, och att du vågar vara nytänkande och kreativ i relation till Mirandas ekonomiska och utveckling.

Styrelsen sammanträder ca var femte vecka för besluts- och/eller arbetsmöte. Dessa sker såväl digitalt som fysiskt. Arbetsuppgifter mellan mötena varierar, men uppskattningsvis kräver uppdraget i snitt 2-4 timmar per månad (inklusive styrelsemöten). Mirandas styrelse är inte arvoderad.

Är du nyfiken på att veta mer om vad uppdraget innebär? Eller vill du nominera någon till vår valberedning?
Hör av dig till oss på kvinna@jourmiranda.se


Publicerad: 2323-11-29

Maila för att boka tid för samtal, kvinna@jourmiranda.se

Vårt telefonnummer är 0150-780 44, där vi svarar i mån av tid. Om du önskar råd och stöd kan du även ringa Kvinnofridslinjen på 020 50 50 50. Är ditt ärende akut - ring 112.

AKTUELLT

Engagera dig

Vill du engagera dig?

Det finns alltid behov av frivilliga krafter som vill göra en insats tillsammans med oss. Som volontär hos Miranda kan du hjälpa till med olika saker. Du bestämmer själv hur mycket och hur ofta du kan och vill engagera dig..

Vi använder INTE cookies på denna sajt av säkerhetsskäl.